Selasa, 05 Februari 2013

MATERI UJIAN SEKOLAH BASA JAWA

Materi ujian sekolah inggih menika:

 1. CANGKRIMAN
 2. PARIKAN
 3. WAYANG
 4. PEPINDHAN
 5. PURWAKANTHI
 6. TEMBANG MACAPAT
 7. SESORAH
 8. MC/PRANATACARA
 9. PAWARTOS BASA JAWA
 10. CERKAK
 11. PARIBASAN, BEBASAN, SALOKA
 12. GEGURITAN
 13. AKSARA JAWA
 14. WANGSALAN
 15. TATA KRAMA MLAKU
 16. UNGGAH-UNGGUH BASA
 17. TEMBANG DOLANAN

1 komentar: